Nüfusumuzun Demografik Yapısını Öğrenelim

Nüfus kayıt sistemine göre Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile 78 milyon 741 bin kişi olarak görünüyor. Bu rakam itibari ile nüfus açısından dünyanın 18’inci sırasında yer alıyor. 1965 yılından beri Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlanmaktadır ve nüfus artış oranı ülke nüfusu 95 ile 100 milyon sınırına geldiği zaman sıfır noktasında olacaktır. Fakat bugünkü haliyle bile Türkiye’nin nüfus yapısına bakıldığında genç bir toplum olduğumuzu söyleyebiliriz.

Nüfus artış oranı %1,3 olan ülkemiz bu rakam itibari ile dünyanın 100 ile 110’uncu sırasındadır. Resmi rakamlara göre 79 milyon sınırına yaklaşan Türkiye nüfusunun 100 milyon civarlarında duracağı ve giderek azalacağı öngörülmektedir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde nüfus artış oranı sıfır noktasına gelmiş, hatta bazı ülkelerde eksi seviyeye gelerek nüfus azalma eğilimine girmiştir. Rakamlarla ülkemizin demografik nüfus yapısına bir bakalım.

Türkiye Nüfusunun Demografik Yapısı

Nüfusumuzun %76’sı büyük şehirlerde, %24’ü ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Yaş grupları açısından nüfusumuza bakacak olursak, 15-19 yaş arası nüfus 6 milyon 580 bin, 30-34 yaş arası nüfus 6 milyon 577 bin, 5-9 yaş arası nüfus 6 milyon 390 bin, 0-4 yaş arası nüfus 6 milyon 360 bin, 25-29 yaş arası nüfus 6 milyon 340 bin, 20-24 yaş arası nüfus 6 milyon 330 bin ve 10-14 yaş arası nüfus 6 milyon 320 bin kişidir.

Bu rakamların gösterdiğine göre nüfusumuzun yaklaşık 40 milyonu 0-34 yaş arasındadır. İşte bu rakam ülkemizi genç nüfusa sahip ülkeler sınıfına sokmaktadır. Yani Türkiye nüfusunun %49’u 0-34 yaş aralığındadır. Kadın erkek oranları yarı yarıya gibidir. Fakat 35-39 yaş aralığından yukarıya doğru çıkıldıkça erkek nüfusu azalmakta, kadın nüfusu ise artmaktadır. Buda bize erkek yaşam ortalamasının kadınlardan daha az olduğunu göstermektedir. Kadınlarda yaşam süresi 81 iken erkeklerde ise 75,5’tir. Yani kadınlar erkeklerden ortalama 6 yıla yakın daha uzun yaşamaktadır.

Etnisite Açısından Durum Nedir?

Her ne kadar nüfus sayımı yapılırken insanların etnik kökeni ya da kendisini hangi etnik kökene ait hissettiği sorulmadığından bu konuda verilecek rakamlar sadece bir tahminden ibarettir. Ama gene hata payı içine koyularak bir rakam vermek gerekirse rakamlar aşağıdaki gibidir.

Türkler : 60 milyo

Kürtler : 12 milyon

Araplar : 570 bin

Zazalar : 530 bin

Lazlar : 225 bin

Çerkezler ve Abhazlar : 155 bin

Gürcüler : 75 bin

Boşnaklar : 75 bin

Diğer : 5 milyon 600 bin ( Çingeneler, Rumlar, Ermeniler, Rumlar ve diğer ülkelerden gelip yerleşenler )

Yakarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere ülke nüfusunun %75’i Türk’tür ya da kendisini Türk olarak nitelemektedir. Konuşulan dil açısından bakıldığında ise durum söyledir. Türkçe’nin yanında otuza yakın dil konuşulmaktadır. Bunların arasında Türkçe ’den sonra Kürt’çe ilk sırayı alır. Daha sonra Arap’ça ve Zaza’ca gelmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler, yaşadığımız ülkenin nüfus yapısı bakımından bilgi dağarcığınızda bir yer etmesi için faydalı olacaktır. Hayatın doğal yapısı içinde her ülkenin başına gelen elbette ülkemizin de başına gelecektir ve nüfusumuz gittikçe yaşlanacaktır. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi nüfusmuz yaşlanma eğilimine bundan 50 yıl önce zaten girmiştir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu